Evidentiranje nepremičnin

Želite urediti vaše nepremičnine v zemljiškem katastru oz. katastru stavb? Uradno in strokovno temu rečemo evidentiranje nepremičnin.

Gre za vnos in urejanje podatkov o posamezni nepremičnini v uradnih prostorskih evidencah nepremičnin, kot so zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, itd. Podatki v naštetih uradnih evidencah morajo biti usklajeni z dejanskim stanjem.

Ustrezna evidentiranost nepremičnine pa je predpogoj za poslovanje z nepremičnino in za urejanje lastništva.

Pravne storitve

Pri urejanju nepremičnin je poleg izvedbe geodetskih postopkov potrebna tudi ureditev pravnih razmerij ter vpis v zemljiško knjigo.

GEO STUDIO vam v sodelovanju s priznano odvetniško družbo nudi celostno storitev, saj vam poleg geodetskih storitev nudi tudi pravne, tako lahko vse za ureditev nepremičnine opravite na enem mestu.

Vašega problema se lotimo celostno in predlagamo optimalno rešitev. Vodimo vas skozi postopke, pripravimo vso potrebno dokumentacijo in ustrezne pogodbe ter uredimo vpis v zemljiško knjigo.

Inženirska geodezija

Boste gradili hišo ali gospodarski objekt? Geodet je prvi in zadnji na gradbišču. Podlaga vsakega projekta za gradnjo je geodetski načrt, pred pričetkom gradnje pa je potrebno izvesti zakoličbo objekta.

Pri zahtevnejših objektih se pogosto zahteva geodetska spremljava gradbišča, pri zemeljskih delih pa geodet poskrbi za izračun volumnov izkopanega oz. nasutega materiala.

Podjetje GEO STUDIO ima dolgoletne izkušnje v inženirski geodeziji na zahtevnih objektih doma in v tujini.

Geokopter

Brezpilotni letalniki postajajo tudi na področju geodezije čedalje bolj uporabna in uporabljena platforma za nameščanje različnih senzorjev, ki služijo zajemu prostorskih podatkov.

Ob kombinaciji z ustrezno programsko opremo, omogočajo le-ti izdelavo različnih zelo uporabnih metričnih, grafičnih izdelkov.

Omogočajo pa tudi dostop do nekaterih težje dostopnih območij ter hiter brezkontakten zajem relativno zelo velike količine podatkov.